„Ježíš řekl svým učedníkům: ,Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.‘“ (Mt 5, 3-16)

Podle Českého statistického úřadu uzavřelo v roce 2017 manželství 52,6 tisíce párů (což je nejvíce za posledních deset let), ale podle dostupných informací se 25,8 tisíc rozvedlo. Rozvod se dotkl 23,8 tisíce dětí. Průměrná délka rozvedeného manželství byla 13,2 roku. Letos to za první pololetí vypadá tak, že sňatků je 20,9 tisíc a rozvodů 11,9 tisíc.


Proč jsem začal těmito tvrdými daty? Abych je mohl konfrontovat s evangeliem, které jsem právě přečetl a s vaší výroční slavností. Jste solí, která ani po padesáti letech nepozbyla slanosti, jste městem položeným na hoře, jste světlem lidí ve vašem okolí. Jste svědky pro společnost, že podstatnou hodnotou života je i stabilita a trvalost. Samozřejmě mne doplníte, že to stálo mnoho úsilí, zápasů, že jste byli čas od času unavení, naštvaní nebo dokonce zoufalí. Muži a ženy nejsou stejní, ale s vynaložením určitého úsilí se dokonale doplňují. Máte můj obdiv a respekt.

Chtěl bych poděkovat i vašim rodinám a přátelům, kteří uspořádali tuto slavnost. Chtěl bych vyjádřit radost z možnosti přispět k její slavnostnosti a hloubce, kterou nabízí Bůh. Jistě vám žehná.