Promluva na svatbě Ayhama a Jitky

Zrcadlo. K čemu slouží zrcadlo? Každý z nás chce být krásný, čistý, upravený, dokonalý. Proto se ptáme zrcadla: Jak mi to sluší? A zrcadlo nám odpoví: Dobrý, jen máš smítko na tváři. Zrcadlo říká vždy pravdu.


Bible se nám dnes také stává zrcadlem. Můžeme se ptát: Jak miluji? Bible odpoví, pokud chceme slyšet pravdu. Člověk člověku také může být zrcadlem: Jak mi to sluší? Jestliže chceme znát pravdu, člověk odpoví. A můžeme chtít vědět ještě víc: Jaký jsem? Co jsem udělal? A druhý člověk odpoví pravdu. Chceme ji slyšet?

Máte možnost být jeden pro druhého zrcadlem ještě i jinak. Pokud se, Ayhame, podíváš na Jitku, a uvidíš šťastnou ženu, můžeš si říct, jsem dobrý manžel. Pokud se, Jitko, podíváš na Ayhama, a uvidíš šťastného muže, můžeš si říct, jsem dobrá manželka. Toto zrcadlo vám chci dát jako dar s přáním, aby vám připomínalo má slova zítra, za deset, za třicet let. Bůh vám žehnej.

A mirror: What does it be good for? Everybody would look like to be good looking, beautiful, pure, perfect. We ask the mirror: What do I look like? And the mirror keep us an answer for example: Good, but you have a speck on your face. The mirror has every truth.

The Bible is for us the mirror too. We could ask it: What do I love others? If we can know truth, the Bible gives us an answer. We are the mirror each other too: What do I look like? And more: What do I like? And much more: What am I? Can we know the truth?

Ayham and Jitka you can be the mirror each other in other aspect. If you Ayham look Jitka and you see the happy women, you can say: I am a good husband. If you Jitka look Ayham and you see the happy man, you can say: I am a good wife. This mirror is my gift for you. And I wish you good view not only today but for five, ten, twenty years. God bless you.