Obřad žehnání nové hasičské zbrojnice Krásná studánka

„Mojžíš pásl ovce svého tchána Jitra, midjánského kněze. Jednou vedl ovce až za step a přišel k Boží hoře, k Chorébu. Tu se mu ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře. Mojžíš viděl, jak keř v ohni hoří, ale není jím stráven.“ (Ex 3, 1-2)

Dámy a pánové,

toto biblické čtení jsem vybral z centrální události Starého zákona, kdy Bůh oslovuje Mojžíše, aby vyvedl národ z egyptského otroctví. Ale vedle toho, představuje tento příběh první setkání Mojžíše k Bohem. Děje se tak při jeho běžné práci – pasení ovcí.


Mojžíš Boha potkává při pasení ovcí. Apoštol Petr, který se živil rybolovem, Bůh volá při lovu ryb. Svatý Hubert, patron myslivců, kterého si v tento podzimní čas připomínáme, Ježíše spatřuje mezi parohy jelena při honu. Svatý Václav je nepochybně inspirován vírou své babičky Ludmily a díky ní prohlubuje vztah k tomu, který se mu stává silou odpustit násilí svého bratra. Matka Tereza v Kalkatě radikálně mění své životní poslání, když táhne umírajícího žebráka, kterému krysy ohlodávají nohy do nemocnice. Když jsem studoval střední školu, potkal jsem tam také Boha a poznal svůj životní projekt.

Co tím chci říci? Že proto, abychom poznali Boha, nemusíme opouštět svůj svět, který nás obklopuje, nemusíme se povznášet nějakými duchovními technikami mimo časoprostor. Nemusíme rezignovat na rozum, vůli a ostatní lidské mohutnosti. Bůh totiž přichází k nám. Je nám na dosah, na dovolání. Kde ho potkáme? Tam, kde žijeme, pracujeme, bavíme se, odpočíváme.

Proč je dobré Boha potkat? Protože je garantem věčnosti našich byť sebemenších a sebeskrytějších skutků. Vlévá nám sílu pokračovat ve službě druhým. A to jistě stojí za to.

 

ŽEHNACÍ MODLITBA

Pane Ježíši Kriste, buď stále s těmi, kdo začínají užívat tento dům a na přímluvu svatého Floriána prosí o tvou pomoc: buď jim ochranou v nebezpečí, ke kterému budou z tohoto místa směřovat, buď jim nablízku, když budou zde usilovat o vzájemnou blízkost, o dobrou partu, a ukazuj jim, že vše hluboce lidské a krásné je odleskem tvé hloubky a krásy. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.