Promluva na památku sv. Jana Bosca – 31. 1.

Před týdnem jsem skládal státnice z pedagogiky. V průběhu zkoušky jsme se dostali na téma autority ve výchovném procesu. Necílili jsme jen na výchovu dětí a mládeže, ale obecně na společnost. Rozcházeli jsme se s rozdílnými postoji. Můj názor byl takový, že pokud znám určité hodnoty, které kultivují lidskou osobnost a společnost, pak jsem zodpovědný za jejich představení a vedení k jejich osvojení. Komise mi sice blahosklonně přikyvovala, ale s úsměvem dodala, že to tak být nemusí, zvláště v tom, že žijeme v pluralitní společnosti, kde někdo může mít jiné hodnoty a já bych ho pak do jisté míry znásilňoval. Má výchova by mohla mít totalitární tendenci. A to jsme již přeci v Evropě zažili, „nemyslíte, pane kolego?“ Pokud bych se snad zbláznil a pokračoval ve studiu dál, pak by to mohlo být zajímavé téma na rozpracování. Ale to již odbočuji příliš daleko.


Jak vyvážit autoritu a svobodu ve výchově? Odpověď, či určitý směr myšlenkám, mi nabízí svatý Don Bosco. Ve druhém čtení denní modlitby církve byl zařazen jeho dopis následovníkům: „Na ty, vůči nimž máme uplatňovat nějakou moc, hleďme jako na syny. Konejme pro ně službu, tak jako Ježíš přišel sloužit, a ne poroučet. Styďme se za pouhé zdání vládychtivosti, a vládněme jim jen proto, abychom jim lépe sloužili.“

Takže rodičovská láska – řecky „storgé“ – by mohla být tím způsobem, jak zacházet s nástroji autority a svobody ve výchově. Rodiče, kteří se snaží o výchově svých dětí přemýšlet, mi jistě dají za pravdu, že nejsou ikonou ctnosti a svatosti, ale že se snaží předat těm, které milují to nejlepší, co zažili a sami si osvojili. Své role vychovatele se přeci nemohou zřeknout, protože milují. V průběhu let postupně ubírají autoritativní postoj a přidávají svobodu. V mnohém způsob výchovného působení přizpůsobují, i když základní principy zachovávají. Jak to celé dopadne pak už je onen risk lásky, která ve své moci je vlastně mnohdy tak bezmocná.

Myslím, že by to býval byl velice podnětný názor do naší státnicové diskuze: Láska jako hlavní kriterium výchovy.