Promluva 26. neděle mezidobí A

„Jeden člověk měl dva syny“ (Mt 21, 18).

Dnešní evangelium umně cílí jak na děti, tak na nás dospělé.

Nejdříve bych se chtěl obrátit k dětem. Myslím si, že příběh o dvou synech byste si měly zapamatovat a vybavit si ho ve chvíli, když po vás rodiče něco chtějí během úplně obyčejného dne. Například: „Umyj nádobí. Vynes koš. Dojdi pro rohlíky. Ukliď si tady (myšleno ve vlastním pokoji).“ Vaši rodiče vás mají rádi. Nechtějí z vás mít otroky nebo sluhy. Přáli by si, abyste se učili zodpovědnosti a stali se z vás pracovití, pilní, svědomití, všímaví lidé.


Většinou vás oslovují a chtějí po vás spolupráci ve chvíli, kdy sami nestíhají nebo potřebují, abyste se něco naučili. Často jsou po celém dni unavení a chtějí si večer sednout v upravené domácnosti, připravené na další zběsilé tempo dne následujícího. Někdy mohou být nervózní, že se jim to nedaří a vidí vaše možnosti. Vědí, že i vy toho máte dost a chcete odpočívat nebo si hrát. Když ale přidáte ruku k dílu, tak všichni dohromady to zvládnete. Zkuste se někdy podívat na rodiče a všimnout si jejich únavy a vyčerpání. Určitě vám jich bude líto a sami se nabídnete k pomoci.

Milí rodiče a ostatní dospělí. Někdy je těžké zmobilizovat síly, když jsme se vydali ze všech sil. Někdy můžeme cítit, že naše námaha se míjí smyslem. Chtěl bych vám poděkovat, že mimo práci a rodinné povinnosti vytváříte toto společenství, jste aktivní v různých farních iniciativách nebo nezištně sloužíte druhým. Kéž bychom my duchovní správcové byli vedeni láskou a nenakládali na vás více, než snesete, a tak vám brali potřebnou chuť. Případně se ozvěte, ozvěte, ať to víme.

Evangelium je samozřejmě o poslušnosti a revoltě nás synů a dcer Božích vůči tomu, který je Otcem v nebesích a který nás pověřuje rozmanitými úkoly a posláními. Ty rozpoznáváme prostřednictvím svědomí – hlasu Ducha svatého v nás. Kéž jsme svobodní pro tento hlas a svobodní od všeho, co si myslíme, že nás naplňuje nebo baví.