Promluva na Svátek Proměnění Páně A

„Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného než Ježíše samotného“ (Mt 17, 8).

Věřím, že kráčíte cestami víry podobně jako já. Když tak rozmýšlím o tajemstvích Páně, čtu si například nějakou knihu o víře nebo se účastním nějakého křesťanského setkání, na kterém jsem doslova zaplaven vjemy, zatoužím po jednoduchosti, po ztišení smyslů i rozumu. Dostávám chuť všechno zjednodušit, okleštit, rozlišit podstatné od balastu. Rád bych „osvobodil“ Boha ze složitých teologických nebo antropomorfních konceptů. Když se mi to povede, pak zažívám něco podobného, co jsme slyšeli v evangeliu: „Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného než Ježíše samotného.“


Raduji se z jednoduchosti Boha, z jeho přímosti, průzračné radosti, dýchajícího pokoje, nadějeplného světla. Dívám se na něho jako na nezčeřenou hladinu. A to pak jako v zrcadle vidím svůj nervózní chvat, neuspořádanost, honičku za věcmi, které nejsou až zas tak podstatné.

A nechci se k tomu chaosu vracet, ale tíhnu ke spočinutí v Boží přítomnosti. Nic není podstatnější jak ticho, smíření, pomalost, chudoba věcí časných.

Den, kdy Ježíš vzal Petra, Jakuba a Jana na horu, byl výjimečný. Vytrhnul učedníky z obyčejného života. Bylo by tedy iluzí domnívat se, že bychom mohli zakoušet dny čiré kontemplace Boha stále. Ale jistě i nás Ježíš zve, abychom se k němu schoulili alespoň někdy, neboť nám takové zkušenosti spočinutí pomohou rozlišit podstatné, vlít naději a radost a posílit znavené paže.