"My však často přijdeme do kostela a nevíme, co máme dělat nebo oč máme prosit. A přece ví každý velmi dobře, když k někomu jde, proč tam jde." (sv. Jan Maria Vianey, druhé čtení denní modlitby církve)

Podětná myšlenka. Je pravdou, že se žije lépe člověku, který má cíl a cíle, než tomu, který bloudí sem a tam. 

Pojďme třeba v neděli do kostela s nějakou konkrétní prosbou nebo konkrétním poděkováním. Třeba se nám půjde radostněji nebo s větším zápalem. Pojďme tam třeba jako na pouť, byť je to "jen" náš farní kostel, byť je to "jen" přes ulici. Můžeme tam jít, abychom se setkali s nějakým člověkem, abychom třeba seděli za ním a modlili se za něho, nebo s touhou uslyšel od Boha konkrétní slovo do své situace. 

Nechme se inspirovat svatým Janem Maria. Rozviňme jeho jednoduchou konkrétní myšlenku.