Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je: ,Blaze…‘“ (Mt 5, 1-12)

Dovolte mi, prosím, vysvětlit, proč jsem přečetl právě tato slova v tuto chvíli na tomto místě.

Jako tenkrát Ježíš i my jsme dnes vystoupili těsně pod vrcholek hory – Žulové hory. Vystoupit z nížiny či údolí na vrcholky představuje od nepaměti tušení zvláštní blízkosti Boha.


Ježíš se posadil a učil. V kontextu Matoušova evangelia se jedná o tak zvané programové prohlášení. Na jeho pozadí je obrovská, hluboká, sebeobětující se láska Ježíše k člověku, mohli bychom říci, že se jedná o nejdokonalejší ikonu humanismu, byť různými lidmi pokrucovanému.

Devětkrát použité slovo „blaze“ bychom mohli přeložit do dnešní češtiny jako „šťastný“, „naplněný“, „plný pokoje“. Naslouchali jsme nabídkám Boha, který se ujímá těch, kdo se na něho s důvěrou obracejí, kdo usilují o pokoj, smíření, spravedlnost, čisté srdce, těm, kdo neroztáčejí spirály násilí, zloby, lakoty, nenávisti a jak se ještě jmenují další neřesti.

V devíti příslibech Ježíš nabízí konečný úběžník lidské touhy po spravedlnosti, smíru a zhodnocení každého byť sebeskrytějšího skutku z lásky.

Chtěl bych proto poděkovat i panu Herianovi a paní Routkové, že se osobně postarali o obnovení tohoto památníku, který aktualizuje stoletou historii ve smyslu: Připomeň si, že i v tomto kraji si válka, která otevřela nejkratší a nejkrvavější století v dějinách světa, vybrala svou daň, že nikdo z miliónu padlých nebyl anonymní, že měl svůj domov, měl ty, kteří ho měli rádi, měl třebas velkolepé plány.

Na nás je, abychom si to připomenuli a transformovali do snahy o prevenci konfliktů malých i velkých. A můžeme do tohoto úsilí přizvat i toho, který nám dává život, diskrétně ho doprovází a až nastane správný čas, vezme si ho k sobě a naplní své sliby o blaženosti, štěstí a pokoji bez míry a konce.

 

http://rudolfsthal.webnode.cz/program/