Promluva na Slavnost Těla a krve Páně A

„Kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky“ (Jan 6, 51).

Na stole v kuchyni mám vždy otevřenou nějakou knihu. Čtu si z ní jen občas. Tentokrát to jsou Meditace o církvi od Henriho de Lubaca. Myslím si, že inspiroval mou dnešní promluvu, neboť dává směr mým jinak chaotickým myšlenkám a nezřetelně vysloveným postojům.


Poslední dny hodně přemýšlím o kněžství. Nejen o svém, ale i obecně, o nedostatku kněží a o naší nevalné osobnostní kvalitě. Divím se, že se kolem kněží stále ještě točí život církve, i přes to, že jsme často ty největší brzdy růstu a prospívání mystického těla Kristova.

Krása kněžství je dána intimní blízkostí tajemství eucharistie, Božího milosrdenství a služby evangeliu. Kněží mají možnost být v centru církve, až fyzicky jsou „u toho“. Je to tak veliká hodnota, že kdybych se měl znovu rozhodnout stát se knězem, učiním tak. Jen se nemohu dočkat, až z našich společenství ještě více vyprchá potřeba triumfalismu, pozérství, demonstrace až příliš lidské moci, nejistota kdo komu vlastně slouží a jak.

De Lubac píše: „A to, co se odehrává v takovém slavnostním shromáždění v srdci každé diecéze, se odehrává stejně, v téže plnosti a s týmiž účinky, i při nejprostší vesnické mši nebo při tichounké mši mnicha v poušti. Slavnostnost či zdobnost tu mají jen malou cenu.“ (LUBAC, Henri de. Meditace o církvi. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010. Teologie (Karmelitánské nakladatelství). ISBN 9788071951209. s. 70) Přál bych si v sobě i ve vás probouzet zájem o hlubiny slavení eucharistie. Nebýt jen pasivním příjemcem papouškujícím odpovědi. Stávat se protagonisty slavení, aktivními účastníky, tvůrci eucharistie a jejími konzumenty v tom nejzazším smyslu, to znamená v její transformaci na sjednocující skutky lásky.

Na setkání vojenských kaplanů nám kolega z Jednoty bratrské říkal o praxi slavení večeře Páně: „Slavíme ji třeba jednou za měsíc, aby nám její vnitřní síla nezevšedněla.“ Co nám, katolíkům? Kloužeme po povrchu nebo se noříme do hlubin oné symfonie slov, gest, významů a důsledků?