Promluva na Svátek sv. Filipa a Jakuba – 3. 5.

Na dnešní liturgii je oslovující velice mnoho drobností. Již ve vstupní antifoně k mešní oběti bychom mohli slyšet: „Pán si vyvolil svatého Filipa a Jakuba a poslal je hlásat evangelium…“


K čemu si Pán vyvolil nás? Známe své základní nastavení? Jestli jsme své vyvolení ještě neobjevili, pak se podobáme nádeníkům, kteří stále ještě přešlapují na tržišti a čekají, kdo si je najme na svou vinici. Nehovořím v tuto chvíli jen k mladým nebo bohoslovcům či novickám. Domnívám se, že bychom v této klíčové záležitosti měli mít jasno.

Jedním z všeobecných typů vyvolení je právě ono Filipojakubské, či obecně apoštolské: „hlásat evangelium“. Komentář nabízí sám apoštol národů svatý Pavel. Všimněme si, jak spojuje vyvolení a hlásání: „Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho nezvěstoval? A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni?“ (Řím 12, 14-15) J

ako svědkové Kristova vzkříšení, jako ti, kteří mají s Pánem osobní zkušenost, hledejme své vyvolení, nebo znovu zažehněme horlivost, protože pak můžeme být posláni hlásat evangelium, aby druzí, které máme rádi, uvěřili a vzývali svým životem Boží slávu.

Neteoretizuji. Moje řeč je naprosto konkrétní a praktickými dopady na naši modlitební praxi, na kajícnost a orientaci v době a příležitostech, které s sebou nese. Modleme se v srdci: Pane, jestliže je to tvá vůle, použij mne jako nástroj, který přivede k víře alespoň jednoho hledajícího. Ukaž mi ho, dej mi sílu a vnímavost, horlivost a zdravý rozum. Amen.