Promluva na 3. neděli velikonoční A

„Vystoupil Petr a slavnostně promluvil…“ (srov. Sk 2, 14).

I já se pokusím promluvit. Věřím, že v mé řeči bude i něco slavnostnosti, protože slavíme velikonoční čtyřicetidenní, které je zdrojem světla, pokoje a radosti: „Nová doba vzkříšení, počínaje od velikonočního třídenní jako od svého světelného zdroje, prozařuje celý liturgický rok jeho jasem“ (KKC 1168).


Chtěl bych naši pozornost orientovat na evangelium, které jsme právě vyslechli. Kleofáš a ten druhý učedník (o kterém si tak trochu myslím, že byla jeho žena), jde z místa sdíleného smutku. Atmosféra by se tam dala krájet, jak tam bylo bezvýchodně a smutno. Nedivím se, že ti dva měli potřebu někam jít – třeba domů, třeba na místo, kde jim bylo kdysi dobře. Na cestě potkávají průvodce, který jim dává všemu porozumět a rozpaluje jim srdce. A ti dva porozumí, poznají Pána a dostanou potřebu se vrátit a rozdělit se o svou radost.

Připomíná mi to některé chvíle ze života. Člověk žijící v určitém prostředí, rutině, vžitých vztahových vzorcích, cítí neklid, který ho vytáhne ven, na cestu, na pouť. Během této cesty nalezne Pána, rozžhaví se mu srdce, nalezne zdroj duchovních obdarování… a vrátí se domů. Koho a co nalezne? Znal jsem příklady, že takový svědek Kristova vzkříšení a svěžesti Ducha je za „exota“.

Poučení? Jistě. Vystoupit ze své kotlinky, ze dní, které jsou neslané, nemastné. Vyrazit na pouť, na duchovní cvičení, nebo i do své vnitřní krajiny. Kdo ví, zda podél cesty nepřešlapuje onen neznámý známý. A pak se nebát citlivě k těm, co zůstali doma, svědčit. A těm, co čekají na své poutníky, přeji trochu jemnocitu, daru rozlišování a otevřenost k radosti a průvanu, který může zavanout.

Vím, že následující písnička je trochu o něčem jiném, ale alespoň první sloka se taková tématická:

„Míle a míle jsou cest, které znám,

jdou trávou a úbočím skal.

Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam

a já na všech s vámi stál.“

(ZDE)