Kulturní život Moravské Třebové v neděli 15. dubna byl obohacen odpoledním varhaním koncertem v kostele sv. Josefa, který zorganizoval Nadační fond pro chrámové varhany v Moravské Třebové ve spolupráci s řádem Menších bratří františkánů a Římskokatolickou farností.


 

Se svým talentem vystoupila Ludmila Macková, posluchačka šestého ročníku konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Její vystoupení bylo znamenité. Představila pestrou mozaiku autorů: od hravých taktů J. S. Bacha po Milana Slavického, českého hudebního skladatele, hudebního vědce a pedagoga, jehož dílo – memento „Oči“ – ohromilo snad všechny přítomné svou expresivitou.

Nadační fond pro chrámové varhany v Moravské Třebové usiluje o získání finančních prostředků potřebných k rekonstrukci varhan ve farních kostele Nanebevzetí Panny Marie, které jsou kulturní památkou. Není jednoduché financovat generální opravu tohoto královského nástroje. Děje se tak vlastně poprvé od jejich sestavení v roce 1883. Tato investice je však dlouhodobá, více-generační. Je jistě vhodné přát členům tohoto nadačního fondu, aby nejen dovedli své úsilí k úspěšnému cíli, ale aby se také stali iniciátory dalších krásných varhanních koncertů, mezi které se řadí i ten nedělení.

Fotografie ZDE.

(Psáno pro Svitavský deník)