Až vám bude...

Řeč před zahájením závodu Hledání ztraceného záchranáře 2018 Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až dokonce splnilo Písmo, řekl: „Žízním.“ Stála tam nádoba plná octa; namočili tedy houbu do octa a na yzopu mu ji podali k ústům. Když…

Konečně nebo už?

Projev při příležitosti 594. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova

Jak umírá vojevůdce

Projev při příležitosti 594. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova

NENÍ DOBRÉ, ABY ČLOVĚK BYL SÁM

Promluva 27. neděle mezidobí B „I řekl Hospodin Bůh: ,Není dobré, aby člověk byl sám.“ (Gn 2, 18a) Ve výběru biblických čtení dnešního dne se setkáváme s muži, ženami, dětmi a s jejich vzájemnými vztahy. A samozřejmě se dozvídáme i něco o Bohu.

OHNĚM NESTRÁVENÝ

Obřad žehnání nové hasičské zbrojnice Krásná studánka „Mojžíš pásl ovce svého tchána Jitra, midjánského kněze. Jednou vedl ovce až za step a přišel k Boží hoře, k Chorébu. Tu se mu ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře.…

UMĚNÍ STŘEDU

Promluva na středu 25. neděle mezidobí II. cyklus „Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby, tak abych přesycen neselhal a neřekl: ,Kdo je Hospodin?‘ ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého Boha.“ (Př 30, 8b-9). Občas jsem zakončil přímluvy…

KDE BEREŠ SÍLU

Promluva na 25. neděli mezidobí B „Kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech“ (Mk 9, 35) V synoptických evangeliích jsou tři Ježíšovy předpovědi utrpení, kterému bude muset čelit. Vždy jsou spojeny se stylem Ježíšova apoštola. Po…

HORA Z LÁSKY PŘEMÍSTĚNÁ

Promluva na svatbě Věrky a Jirky „Ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem“ (1 Kor 13, 2). V Bibli, tom souboru 73 starověkých knih, je několik míst, které se jakoby vymykají kontextu. Jako kdyby…

ZRCADLO

Promluva na svatbě Ayhama a Jitky Zrcadlo. K čemu slouží zrcadlo? Každý z nás chce být krásný, čistý, upravený, dokonalý. Proto se ptáme zrcadla: Jak mi to sluší? A zrcadlo nám odpoví: Dobrý, jen máš smítko na tváři. Zrcadlo říká vždy pravdu.

Svatohubertská mše 2018

První čtení Zach 1, 1-6 Osmého měsíce druhého roku vlády Dareiovy stalo se slovo Hospodinovo k proroku Zacharjášovi, synu Berekjáše, syna Idova: „Hospodin se hrozně rozlítil na vaše otce. Řekni jim tedy: Toto praví Hospodin zástupů: Obraťte se ke…

« novější 1 2 3 4 29 56 84 111 starší »