ZRCADLO

Promluva na svatbě Ayhama a Jitky Zrcadlo. K čemu slouží zrcadlo? Každý z nás chce být krásný, čistý, upravený, dokonalý. Proto se ptáme zrcadla: Jak mi to sluší? A zrcadlo nám odpoví: Dobrý, jen máš smítko na tváři. Zrcadlo říká vždy pravdu.

Svatohubertská mše 2018

První čtení Zach 1, 1-6 Osmého měsíce druhého roku vlády Dareiovy stalo se slovo Hospodinovo k proroku Zacharjášovi, synu Berekjáše, syna Idova: „Hospodin se hrozně rozlítil na vaše otce. Řekni jim tedy: Toto praví Hospodin zástupů: Obraťte se ke…

Dopis do Korintu

Promluva na středu 23. neděle mezidobí II. cyklus Domnívám se, že vzhledem k tomu, co má přijít, je pro člověka nejlepší zůstat tak, jak je. (1 Kor 7, 26) S výběrem dnešního prvního čtení mám poněkud problém. Viděl bych ho podobně, jako kdybychom…

HLUCHONĚMOTA

Promluva 23. neděle mezidobí B „Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku“ (Mk 7, 32). Dnešní evangelium má velice obsáhlý kontext. Evangelista Marek adresuje své dílo pohanům, záměrně vede čtenáře k…

Málo je vždy víc než nic

Promluva na památku sv. Terezy z Kalkaty – 5. 9. „Obsluhovala je“ (Lk 4, 39). „Co dnes evangelium říká mně?“ Přečetl jsem si ráno ještě před svítáním. Zapnul jsem rádio a z něho se dozvěděl, že si dnes připomínáme Matku Terezu z Kalkaty. V knihovně…

HOSPODIN UHNĚTL

Promluva na svatbě Moniky a Jirky „Hospodin uhnětl…“ (Gn 2, 19; liturgický překlad) Moniko a Jirko, slyšeli jsme, že „Hospodin uhnětl“ a o verš dále, že „Hospodin vytvořil“. Nejsem si jistý, jak je to v originále, ale slovesa tvořit a hníst mají…

Dospělá víra

Promluva 21. neděle mezidobí B „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží.“ (Jan 6, 68-69). Protože čteme o nedělích evangelium na pokračování, je dobré připomenout minulý týden.…

Vliv

Promluva na památku Panny Marie Královny – 22. 8. „Jeho království nebude mít konce“ (Lk 1, 33). Když tak přemýšlím nad dnešním evangeliem, představuji si Marii jako prostou ženu z lidu, která se octne u dvora mocného krále. V hlavě se mi motají…

Ty jsi ta nejkrásnější krajina

Promluva na svatbě Jakuba a Petry Děkuji za příležitost slovem doprovodit vaše vzájemné velkorysé životní gesto: odevzdat se do rukou člověka a zároveň se bezvýhradně a bezezbytku přijmout. A nejen dnes, ale ode dneška až do smrti jednoho z vás. My…

Nechme dětinství a prostoduchosti

Promluva 20. neděle mezidobí B „Nechte dětinství, a budete žít, po cestě poznání choďte!“ (Př 9, 6; liturgický překlad) Hned na začátku si dovolím ještě citovat ekumenický překlad tohoto verše, protože nabízí zajímavou variantu: „Nechte…

« novější 1 2 3 4 29 56 84 111 starší »