28. 9. 2016 11:22
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na slavnost svatého Václava – 29. 9. V neděli jsme slyšeli velice tvrdá slova proroka Ámosa: „Běda těm, kdo lehají na ložích ze slonoviny, povalují se na pohovkách, jídají jehňata ze stáda a telata z chléva, blábolí za zvuku harfy“ (Am 6, 4…


17. 9. 2016 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Vstoupil na loď a učedníci ho následovali. V tom se strhla na moři veliká bouře, takže loď mizela ve vlnách; ale on spal. I přistoupili a probudili ho se slovy: „Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!“ Řekl jim: „Proč jste tak ustrašeni, malověrní?“…


16. 9. 2016 7:54
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na památku svaté Ludmily – 16. 9. Docela mne zaujaly texty dnešní Denní modlitby církve, konkrétně úryvek z nejstarší legendy o svaté Ludmile: „A poněvadž byla blažená Ludmila nejen první matkou věřících v české zemi, ale stala se také…


3. 9. 2016 12:50
Rubrika: ČLÁNKY

Višňová – Víska Kéž by byly mé řeči sepsány, vyznačeny jako nápis rydlem železným a olovem, do skály trvale vytesány! Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. A kdyby mi i kůži sedřeli, ač zbaven masa, uzřím Boha, já…


3. 9. 2016 11:42
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 23. neděle mezidobí C „Žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem“ (Lk 14, 33). Nevím, jestli cestujete, ale když někam jedu – a může to být na dva dny nebo na týden či měsíc – mám stále stejně plný batoh.…


26. 8. 2016 10:28
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na pátek 21. neděle mezidobí II. cyklus „Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly“ (Mt 25, 5). Vůbec nebudu originální a znovu vytáhnu myšlenku, kterou formuloval někdo jiný, někdo, jehož jméno i zdroj jsem zapomněl. Na…


26. 8. 2016 9:55
Rubrika: ČLÁNKY

Požehnání u nové kroniky SDH Jistebsko „To je ten učedník, který vydává svědectví o těchto věcech a který je zapsal; a my víme, že jeho svědectví je pravdivé. Je ještě mnoho jiného, co Ježíš učinil; kdyby se mělo všechno dopodrobna vypsat, myslím,…


23. 8. 2016 8:29
Rubrika: ČLÁNKY

Pohřební promluva genmjr. Jaroslav Štecha „Od této chvíle jsou blahoslaveni mrtví, kteří umírají v Pánu“ (Zj 14, 13a). Smrt dává lidskému životu charakter dokonanosti: něco končí, už nemůže pokračovat, usmířit se nebo vyznat lásku, dokončit úkol či…


22. 8. 2016 16:46
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na památku Panny Marie Královny – 22. 8. „Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce“ (Lk 1, 33). Důvod vzniku této památky i jeho význam (ve smyslu „co tím chce církev říci“) znám a přijímám. Přesto jsem o…


21. 8. 2016 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Článek pro Jablonecký deník Při cestách naší krajinou udávají často stromy jednoho druhu, v přesných rozestupech rytmus našich kroků. Někdy lámou světlo a hrají si se stíny, jindy mírní spalující žár, ledový vichr, jsou hrází sněhovým závějím nebo…


« novější 1 2 3 4 24 46 69 91 starší »
Autor blogu Grafická šablona