DRAMATICKÉ OKOLNOSTI SVATBY

Promluva na 28. neděli mezidobí A „Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít“ (Mt 22, 3). Nevím, jak vám, ale já mám ze dnešního evangelia vždy smíšené pocity. Svatba je přeci slavnost. Je mi ctí, když jsem na svatbu…

Paměti míst

Projev při příležitosti 593. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova Téma letošního setkání je „Jan Žižka v paměti míst Čech a Moravy“. Přiznávám se opět po roce z nevědomosti fenoménu Žižka, ale určité předpochopení či znalost obecných reálií husitské…

VYKECAT SE

Promluva na 27. neděle mezidobí A „Netrapte se žádnou starostí“ (Flp 4, 6). Vyprávěl mi jeden policejní vyjednávač, jak přemlouval nějakého člověka, který chtěl skočit z mostu. Byla zima, foukal vítr. Trvalo to čtyři hodiny, než si dal onen muž říci…

UŽÍT NEZNAMENÁ PŘEŽÍT

Řeč při zahájení závodu Dobývání ztraceného záchranáře 2017 Nejprve mi dovolte přečíst několik povzbudivých veršů z biblické knihy Sírachovcovy, která v sobě zahrnuje lidovou a tedy nadčasovou moudrost: „Synu, přicházíš-li sloužit Hospodinu, připrav…

Oslavujte Hospodina

Promluva na středu 24. neděle mezidobí I. cyklus „Hráli jsme vám a vy jste netancovali“ (Lk 7, 32). Nedávno jsem byl na návštěvě a celý večer jsme si povídali o víře. Bylo to velice obohacující. Mimo jiného jsem vyjádřil přesvědčení, že Ježíš nebyl…

Být zorientovaný do všech směrů

Řeč při nástupu k zavedení některých organizačních změn pluku Pane plukovníku, vojáci, v Základním řádu se píše, že „voják zná své místo v tvaru“. Je tedy zorientován. A o orientaci se chci zmínit již tak po ránu. Vždyť slovo orientace samo k tomu…

DVA SYNOVÉ V NÁS

Promluva 26. neděle mezidobí A „Jeden člověk měl dva syny“ (Mt 21, 18). Dnešní evangelium umně cílí jak na děti, tak na nás dospělé. Nejdříve bych se chtěl obrátit k dětem. Myslím si, že příběh o dvou synech byste si měly zapamatovat a vybavit si ho…

NENÍ SAMOTA JAKO SAMOTA

Promluva při svatohubertské mši v Libčanech „Ježíš odplul lodí na pusté místo, aby byl sám; ale zástupy o tom uslyšely a pěšky šly z měst za ním. Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné. Když nastal večer…

MUSEL OBSTÁT

Promluva na Slavnost sv. Václava – 28. 9. Obec Dlouhý V předvečer Slavnosti svatého Václava, jsem si povídal o tomto světci s jedním knězem. Říkal mi, že o svatém Václavovi toho víme ještě méně, než si myslíme. Domnívá se, že není pravda, co o…

BEZ VÝČITEK

Promluva na památku sv. Vincence z Paula – 27. 9. „Ježíš svolal svých Dvanáct a dal jim sílu a moc…“ (Lk 9, 1) Den předcházející Slavnosti svatého Václava je věnován svatému Vincenci z Paula. Nenechme ztratit tuto osobnost ve stínu příprav na oslavu…

« novější 1 2 3 4 26 51 76 101 starší »