9. 12. 2016 12:14
Rubrika: ČLÁNKY

Už jste měli někdy odřené uši? Já dnes, když jsem se pokoušel plnit zápočet z předmětu, který považuji ve svém tříletém studiu za nejotravnější.


3. 12. 2016 18:30
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 2. neděle adventní A „Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit.“ (Iz 11, 6) Když jsem se začal připravovat na svou promluvu, myslel jsem na děti. Celý den…


30. 11. 2016 14:58
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Svátek sv. Ondřeje – 30. 11. „O něco dále uviděl jiné dva… a povolal je“ (Mt 4, 21). A o něco dále pak uviděl další a pak zase o něco dál jiné tři a po chvilce deset, padesát, tisíc, milión… a povolal je. A tak tu jsme. Velice široce…


27. 11. 2016 11:07
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 1. neděle adventní C „Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova“ (Iz 2, 3). Modlil jsem se. Přemýšlel jsem, jestli mi Pán nenapoví nějaké slovo – motto do celého adventu a stalo se. Všechny texty dnešní liturgie jsou…


27. 11. 2016 9:09
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva při mši k připomínce 100. výročí úmrtí Františka Josefa I. a nástupu na trůn posledního císaře a českého krále bl. Karla I. „Bude tam stát trůn Boží a Beránkův; jeho služebníci se mu budou klanět, budou hledět na jeho tvář a jeho jméno…


20. 11. 2016 12:40
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost Krista Krále – C „Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení“ (Zj 5, 12; vstupní antifona) V souvislosti se dnešní slavností jsem chtěl spolu s vámi přemýšlet o moci…


11. 11. 2016 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Projev při nástupu ke Dni veteránů – 11. 11. Vojáci, včera nad ránem jsem se probudil neustávající bolestí zubu. Když bolí zub, bolí celý člověk. Znáte to. Ale o tom jsem hovořit nechtěl. Jen to asi byl podnět mé úvaze.


5. 11. 2016 7:35
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 32. neděle mezidobí C „On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť před ním jsou všichni živi“ (Lk 20, 38). V paměti chovám svědectví jednoho lékaře, který mi vyprávěl, jak pracoval na dětské onkologii. Viděl, jak umírají děti: „Ty…


2. 11. 2016 11:43
Rubrika: ČLÁNKY

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty nese všechno svým mocným…


31. 10. 2016 7:46
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 31. neděle mezidobí C „Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je…“ (Lk 19, 2-3a) Předpokládám, že každý z nás si dokáže představit kolaboranta, zbohatlíka, šejdíře, vychytralého…


« novější 1 2 3 4 24 47 70 93 starší »
Autor blogu Grafická šablona