DEJTE JIM JÍST

Promluva na 8. ledna „Dejte vy jim jíst!“ (Mk 6, 37) Ježíš viděl zástup lidí hladovějících po slově života, po útěše, po nasměrování. Ježíšovi bylo těchto lidí líto, a proto hovoří, povzbuzuje, potěšuje, usměrňuje, varuje. Je tak oslovující, že lidé…

DOSTAL JSEM SLOVO

Řeč při novoročním nástupu pluku Vojáci a vojákyně, velitel se mne zeptal, zda chci mít slovo. Chci. V Bibli se píše: „Na počátku bylo slovo…“ (Jan 1, 1) „Na počátku“ je obrat, který v biblické tradici znamená spíše princip. V tom případě by platilo…

JITŘENKA NÁRODŮ

Promluva na slavnost Zjevení Páně „Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva“ (Iz 60, 1) Ponoření do plynutí biblického příběhu můžeme vnímat, jak národy mimo Izrael putují od zničené Babylónské věže až do…

TROSKA

Promluva na Slavnost Narození Páně – ve dne „Radujte se a jásejte vespolek, jeruzalémské trosky“ (Iz 52, 9; liturgický překlad) Prorok Izaiáš si nic nevymýšlel, díval se na ruiny města Jeruzaléma, navrátilce z babylonského vyhnanství a nejen že se…

BŮH, JEHOŽ JMÉNO JE JEŽÍŠ

Promluva na Slavnost Narození Páně – vigilie „Dal mu jméno Ježíš“ (Mt 1, 25). Před několika dny jsem si přečetl v časopise 100+1 zahraničních zajímavostí článek o tom, jak Karel IV. slavil Vánoce. Dozvěděl jsem se, že z dnešního úhlu pohledu to byla…

Vánoční příměří

Vánoční text na Kosu Dostal jsem nabídku napsat na tento blog nějaké vánoční slovo. Velice si toho považuji. Kosu čtu pravidelně, ne všechno a ne se vším souhlasím. Je to hezká metafora života. Možné je všechno, ne vše prospívá a ne vše je dobré pro…

AŽ SE TEKUTÁ MODERNITA VYPAŘÍ

Promluva 4. neděle adventní C „A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných.“ (Mich 5, 1) Některé biblické texty se nám mohou zdát tak…

SPASITEL KÝROS

Promluva na středu 3. neděle adventní „Rosu dejte nebesa shůry, oblaka spusťte déšť práva; ať se otevře země a zplodí spásu, ať spolu vyraší spravedlnost! Já, Hospodin, jsem to stvořil.“ (Iz 45, 8; liturgický překlad) Dnešní první čtení ze 45.…

CO JEN DĚLAT

Omlouvám se, že jsem vložil napoprvé špatný text. Promluva 3. neděle adventní C „Co máme jen dělat?“ (Lk 3, 10) Jan Křtitel svými burcujícími slovy rozhýbal davy. Lidé přicházeli, aby se dali od něho pokřtít. Pochopme, že se nejednalo o křest, jaký…

UŠTVANÝM

Promluva na středu 2. neděle adventní Nedávno jsem dostal dopis, kde stálo: „Nabývám dojmu, že pokud bych nechodila spát, možná bych vše stihla, za normálního režimu to však není možné a také neslučitelné s lidským bytím. Nedaří se mi plnit adventní…

« novější 1 2 3 4 29 58 86 114 starší »