20. 10. 2016 15:44
Rubrika: ČLÁNKY

Jizerské hory, Nová louka „A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži“ (Flp 2, 7-8) Vnímám posvátnost této chvíle. Nejen proto, že stojím znovu pod (anebo před) křížem Ježíše Krista, ale i tváří v tvář lidem,…


16. 10. 2016 8:24
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 29. neděle mezidobí C „Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod“ (2 Tim 4, 2). Nedávno se mi znovu připomenula jedna paní, která slouží jako krizová interventka, že by opravdu stála o moji přednášku o vině. Prosil jsem jí, aby ještě…


14. 10. 2016 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

„A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“ (Lk 11, 9-10) Věřím, že je důležité v pravou chvíli dát život…


6. 10. 2016 16:03
Rubrika: ČLÁNKY

Řeč při setkání u příležitosti 592. výročí smrti Jana Žižky z Trocnova Letošní setkání má být věnováno „Žižkovu jazyku“. Už jsem slyšel o jeho kůži, kterou chtěl natáhnout na bubny, ale o jeho jazyce dosud ne. Proto jsem zvědavý na přednášku pana…


28. 9. 2016 11:22
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na slavnost svatého Václava – 29. 9. V neděli jsme slyšeli velice tvrdá slova proroka Ámosa: „Běda těm, kdo lehají na ložích ze slonoviny, povalují se na pohovkách, jídají jehňata ze stáda a telata z chléva, blábolí za zvuku harfy“ (Am 6, 4…


17. 9. 2016 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Vstoupil na loď a učedníci ho následovali. V tom se strhla na moři veliká bouře, takže loď mizela ve vlnách; ale on spal. I přistoupili a probudili ho se slovy: „Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!“ Řekl jim: „Proč jste tak ustrašeni, malověrní?“…


16. 9. 2016 7:54
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na památku svaté Ludmily – 16. 9. Docela mne zaujaly texty dnešní Denní modlitby církve, konkrétně úryvek z nejstarší legendy o svaté Ludmile: „A poněvadž byla blažená Ludmila nejen první matkou věřících v české zemi, ale stala se také…


3. 9. 2016 12:50
Rubrika: ČLÁNKY

Višňová – Víska Kéž by byly mé řeči sepsány, vyznačeny jako nápis rydlem železným a olovem, do skály trvale vytesány! Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. A kdyby mi i kůži sedřeli, ač zbaven masa, uzřím Boha, já…


3. 9. 2016 11:42
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 23. neděle mezidobí C „Žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem“ (Lk 14, 33). Nevím, jestli cestujete, ale když někam jedu – a může to být na dva dny nebo na týden či měsíc – mám stále stejně plný batoh.…


26. 8. 2016 10:28
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na pátek 21. neděle mezidobí II. cyklus „Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly“ (Mt 25, 5). Vůbec nebudu originální a znovu vytáhnu myšlenku, kterou formuloval někdo jiný, někdo, jehož jméno i zdroj jsem zapomněl. Na…


« novější 1 2 3 4 24 46 69 91 starší »
Autor blogu Grafická šablona