25. 3. 2017 22:07
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na 4. neděli postní A „Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem“ (1 Sam 16, 7). Potřebu promlouvat před vámi jsem nalezl ve dvou zdrojích. V uplynulém týdnu jsem se totiž setkal se skupinou několika rodin, s nimiž jsme velice…


Ty?

20. 3. 2017 15:24
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na 3. neděli postní A „Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody“ (Jan 4, 7). Cítím sílu tohoto Božího slova, které je nyní v tuto chvíli na celém světě hlásáno, slyšeno, rozjímáno a komentováno. Cítím i pocit malosti a současně potřebu…


15. 3. 2017 15:33
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na středu 2. neděle postní „Vzal si stranou dvanáct učedníků a cestou jim řekl…“ (Mt 20, 17) Naslouchali jsme evangeliu, které bychom mohli rozdělit do tří částí: Třetí Ježíšova předpověď utrpení u oázy nedaleko Jericha, žádost matky Jana a…


12. 3. 2017 7:55
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 2. neděle postní A „Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže spojené s hlásáním evangelia“ (2 Tim 1, 8; liturgický překlad). Tento verš mne zaujal. Podněcuje k přemýšlení, které můžeme označit jako postní, o jednom z důležitých aspektů…


4. 3. 2017 18:29
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 1. neděle postní A „A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil“ (Gn 2, 8). Znovu si musíme uvědomit literární druh prvního čtení z knihy Genesis. Každé slovo je plné symboliky, každé je plodem…


1. 3. 2017 11:26
Rubrika: ČLÁNKY

Úvaha k Popeleční středě „Navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku“ (Jl 2,12b). Přiznám se, že následující řádky by mohly nést podtitul „neučesané imprese“. Rozjímal jsem o prvním verši prvního čtení dnešní mešní liturgie. Kdo se…


25. 2. 2017 7:17
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na sobotu 7. neděle mezidobí I. cyklus „Bůh stvořil člověka…“ (Sír 17, 1) Každý den se setkáváme s Božím slovem, přesto nás může stále překvapovat – tedy alespoň mne ano. Je „živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na…


22. 2. 2017 11:19
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Svátek Stolce svatého Petra – 22. 2. „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích“ (Mt 16, 17). Dnešní den je zvláštní. Už mi dnes přála k svátku hezká řádka lidí, ale osobně tento den své…


20. 2. 2017 10:02
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 7. neděle mezidobí A První čtení dnešní liturgie je vybráno z knihy Levitikus. Celá tato kniha je v podstatě sbírkou zákonů. Dnes jsme slyšeli několik veršů z kapitoly, kterou ekumenický překlad Bible nadepisuje „Řád každodenního života“.…


20. 2. 2017 9:26
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na sobotu 6. neděle mezidobí I. cyklus „Udělejme tři stany…“ (Mk 9, 5) Evangelista uvádí dnešní příběh slovy: „Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami“ (Mk 9, 2). Po šesti dnech…


« novější 1 2 3 4 25 48 72 95 starší »

Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona