JAKO STÉBLO TRÁVY

Pobožnost za zemřelé vojáky - Hrádek nad Nisou Úkon kajícnosti Dámy a pánové, přichází chvíle, kdy vám chci prozradit, proč jsem vám do rukou „vnutil“ stéblo trávy. Chci na ně poukázat jako na metaforu našeho života. Dáte mi jistě za pravdu, že…

VÍM, ŽE NIC NEVÍM

Filosofující úvaha nad Sókratovým výrokem - spíš taková hloupost - hec na půl hodiny Tento výrok je považován za krédo antického bábitele moudrosti Sókrata. Pojďme si ho rozebrat – nakolik to půjde – a nalézt přínos pro svou cestu poznávání…

SUCHO

Promluva 32. neděle mezidobí B „Hle, sbírám trochu dříví. Pak to půjdu připravit pro sebe a svého syna. Najíme se a zemřeme“ (1 Král 17, 12). Bude přínosné, podívat se na dnešní první čtení ze širší perspektivy. Epizoda o vdově je zasazena do…

ODEJÍT JINÝ

Slovo při příležitosti Dne veteránů – Ruprechtice V přítomnosti památníku obětem válek můžeme slyšet ozvěny ticha: „Pro tebe jsem položil svůj život.“ Jaký jsem? Jak žiji? Jak svým jednáním projevit vděčnost jejich oběti?

MRTVÍ ZE VŠECH FRONT SVĚTA

Slovo při příležitosti Dne veteránů – Ostašov Dovolím si místo Božího slova, které tu obvykle přednáším citovat část básně jednoho našeho básníka, který měl historicky k podobným hrobům, jako jsou tyto velice blízko.

PROSÍM, PAMATUJME NA TO

Slovo k odhalení pomníku I. světové války ve Frýdlantu Hledal jsem nějakou inspiraci pro své slovo, pomyslný odrazový můstek k nějaké myšlence, která by mohla doplnit tuto událost. Nalezl jsem několik veršů z biblické knihy Jozue: „I uzavřel Jozue…

PSOVOD TOMÁŠ

Řeč při pohřbu jednoho psovoda Hospodin odpověděl Jóbovi ze smrště slovy: „Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom. Víš, kdo stanovil její rozměry, kdo nad…

Bohoslužba a koncert k Památce zemřelých

ÚVOD Dobrý večer, dámy a pánové, jsem velice rád, že jste přišli do ostašovského kostelíka, abychom si připomenuli ty, kteří jsou u Pána Boha. V posledních letech se ocitáme na jedné křižovatce. Buď u nás zdomácní anglosaský Halloween, nebo se…

VEDENÍ

Promluva na středu 28. neděle mezidobí II. cyklus „Dáte-li se však vést Božím Duchem, nejste už pod zákonem“ (Gal 5, 18). Již několikátý den nosím v hlavě myšlenku, o kterou se chci rozdělit. Přál bych si, abychom přemýšleli o zdroji naší morálky v…

Až vám bude...

Řeč před zahájením závodu Hledání ztraceného záchranáře 2018 Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až dokonce splnilo Písmo, řekl: „Žízním.“ Stála tam nádoba plná octa; namočili tedy houbu do octa a na yzopu mu ji podali k ústům. Když…

« novější 1 2 3 4 29 57 84 112 starší »